EMDR therapeut

Iedereen kan in zijn/haar leven dingen meemaken die heel vervelend zijn, zoals een ongeluk, een verlieservaring, het ervaren van het ‘anders zijn’, gepest worden en/of ongewenste intimiteiten.

EMDR in combinatie met Cognitieve Gedrags Therapie, kan dan een effectieve behandelmethode zijn. Als behandelaar/ EMDR therapeut pas ik deze behandelvorm graag toe.

Ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen klachten ervaren, door meegemaakte vervelende of ingrijpende gebeurtenissen.

Vaak kunnen zij niet begrijpen of uitleggen wat er gebeurd is: alleen door veranderingen in gedrag merken we dat er iets aan de hand is. De persoon slaapt slechter, is sneller geïrriteerd of boos, of trekt zich juist terug en vermijdt contact. Deze personen en direct betrokkenen begrijpen vaak niet dat gedragsveranderingen te maken kunnen hebben met wat er voorheen gebeurd is.

EMDR is een effectieve behandeling die helpt om de last van indringende nare herinneringen én de nare gevoelens die daarbij horen, te verminderen.

EMDR wordt door veel therapeuten aangeboden, maar behandeling van mensen met een verstandelijke beperking, vraagt speciale kennis en kunde. Ik bied deze behandeling aan, aangepast aan wat deze persoon begrijpt en aankan. De mate waarin deze persoon een verstandelijke beperking heeft is hierbij niet van belang.

In overleg kunnen behandelingen, passend binnen het bestaande behandelplan van deze persoon, binnen zorgorganisaties plaatsvinden.