GZ-psycholoog

Al vele jaren werk ik met en voel ik mij betrokken bij mensen met een verstandelijke beperking. Ik vind het belangrijk dat we ongewoon gedrag als zelfverwonding, agressie, acting-out gedrag, apathie, niet gewoon gaan vinden. Juist wanneer dit gedrag zich voordoet kunnen relaties verstoord raken en kan het in contact zijn met elkaar moeizaam verlopen. Ik blijf me verwonderen over de vraag die achter het zichtbare gedrag schuilgaat. Welke onvervulde behoeften begrijpen we niet of zien wij over het hoofd.

Als GZ-psycholoog ga ik altijd uit van mijn orthopedagogische basis waarbij ik mijn aandacht niet alleen op het gedrag richt, maar juist breder kijk naar de waarden die voor ieder mens zo belangrijk zijn: gezien, gehoord en begrepen worden.

Ik ga op zoek naar de mens achter het gedrag, door behoeften en ondersteuningsvragen in beeld te brengen: Wie ben jij? Wat begrijp jij? Wat drijft jou? Hoe kun jij je uiten? Waar begrijpen wij elkaar niet? Wat kunnen wij beter of anders doen, zodat jij je ‘moeilijke’ of schadelijke gedrag niet meer nodig hebt? Het samen ontdekken en versterken van de kwaliteiten van deze persoon én de mensen om hem of haar heen, maakt mijn werk tot het mooiste dat er is.

Een veilige (opvoedings-) relatie is het krachtigste middel om nare gevoelens en ongemakkelijk gedrag te veranderen.

Door goed te kijken naar dit, veelal onbegrepen en complexe gedrag, soms met (video)beelden, gaan we letterlijk en figuurlijk beter inzoomen op en afstemmen op de onderliggende behoeften.

Samen met alle betrokkenen kijken naar mogelijkheden, kansen creëren door te groeien en leren van en met elkaar.